Ik geloof niet in God…!!

Het aardige van de oecumene is dat je elkaar soms zomaar tegen komt, op een trappetje in de achterkamertjes van een kerk….hallo, eerwaarde, nog gefeliciteerd met uw 10jarig jubileum: ja, ik zat wel in de kerk, maar moest snel weg…maar wat goed, uw nieuwe boek….ik geloof niet in god,…alvast niet die God die u in het hoofd hebt….; en dat we weer wat meer in de bijbel moeten gaan lezen, en dan vooral die stukken over Jezus.

De kunst van het dominee-zijn is dat jij geroepen bent om de juiste dingen te zeggen op het juiste moment: nieuwe dingen, niet herhalen wat anderen voor jou zeiden: iets zeggen wat er nu toe doet. Niet dat je alles moet weten, en overal een mening over moet hebben, maar wel dat je ergens vermoedt: hier gaat het om. Profetisch noemt men dat, maar dat klinkt dan weer meteen zo pompeus. Het heeft wel te maken met ‘ de geest van de tijd ‘ verstaan.  En het aardige is, dat jij dat dan niet alleen hebt, maar dat allerlei mensen om je heen, vakbroeders en zusters, geestverwanten, datzelfde gevoel hebben: dit is nu relevant. Dit moet gezegd worden.

Zoals bisschop Bonny het aanvoelt: Christus is veel duidelijker in wat er gedaan moet worden, vandaag, duidelijker dan wij. Wij houden onszelf overeind met allerlei denkbeelden over wie God zou zijn en wat wij volgens Hem moeten doen. Maar hoe komen we er eigenlijk bij dat God echt zo is?  Misschien zijn het wel onze eigen babbels, waar we in geloven; en ja, die stellen op een goed moment teleur, dat voel je aankomen. Geen wonder dat u niet in God geloven kunt, als dat een god is die je eerst zelf in elkaar geprutst hebt. Een prutsgod, overgewaaid vanuit je opvoeding en je middelbare school. Een god uit de boekjes van anderen, die ook maar wat zaten te prutsen, theologisch geschoold of niet. Ja, daar geloof je op den duur zelf ook niet meer in.

Het klinkt grappig. Maar het is tegelijkertijd uiterst doeltreffend: een man van de kerk die in vol ornaat doodgemoedereerd beweert, ik geloof niet in God….alvast niet de  God die jij in je hoofd hebt (gehaald)… en dat wisselen we dan uit, met elkaar, op een trappetje achteraf in de kerk… oecumene, heet dat.

In de scholastieke theologie, de theologie van filosofen en godgeleerde groten uit de traditie, Augustinus, Thomas, Dun Scotus, sprak men daar al veel eerder vrijuit over: God is geen onderdeel van ons bestaan: Hij is geen deel van de schepping. En het is heel lastig om dat te denken: dat we God dus met niets kunnen vergelijken dat afkomstig is van onze wereld. Zelf als wij Hem liefde noemen en recht, dan is het niet ons soort liefde en ons soort recht. En niet ons soort ‘Hem’ . Maar ook geen fluidum of orde of structuur of substantie.  En toch is Hij weldegelijk een factor in ons bestaan. Wij zijn in zijn beeld geschapen, zegt Hij zelf: dus op een of andere manier in de grondstructuur van ons wezen verwant, verwant aan Hem.

Maar hoe kan je dannog iets zinnigs zeggen, als het over God gaat?

Nouja, dan kom je toch weer uit bij Jezus, die mens was, maar ontegenzeggelijk iets had, waar wij geen woorden aan kunnen geven, maar iets waardoor de heerlijkheid van God zichtbaar werd: onder ons., in ons bestaan: in dat gewone leven dat wij ook leven, van geboren worden, groeien, aftakelen. In die wereld waar onrecht sluimert in de steeg waar jij woont. Maarja, hoe ga je met een frisse blik en open belangstelling naar Jezus kijken? De Jezus, die wij koesteren is misschien ook wel een product van onze gedachtespinsels. Ik geloof ook niet in Jezus…dus. En die kerk, die wij kennen…is onze kerk. En de bijbel die we lezen, is onze interpretatie….het is zo eenvoudig, als je het stramien door krijgt. Maar dit is wel een wezenlijke stap om te zetten, om een knop om te zetten…. Ik geloof niet…..meer… in wat ik denk; ik wil God leren kennen….zoals Hij is. 

  Het gaat in de kerk niet om ‘onze God’ , maar om God: hallo, wakker worden! Bestudeer wat geschreven staat over Jezus: lees de bijbel.

Ds. J.P.Neels

Gerelateerde afbeelding